sociaal jaarverslag

Sociaal jaarverslag Triade Party Rent

Om onze MVO doelen duidelijk te communiceren, schrijven we jaarlijks een duurzaamheidsjaarverslag. Dit sociaal jaarverslag Triade Party Rent is onderdeel van onze financiële jaarcijfers. Het sociaal jaarverslag is een prima moment om terug te blikken en de duurzame balans op te maken.

Maar belangrijker is het om te kijken hoe we het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) voor de komende jaren verder kunnen blijven ontwikkelen.

downloads

duurzaamheidsverslag Triade Party Rent 2013

sociaal jaarverslag Triade Party Rent 2014

sociaal jaarverslag Triade Party Rent 2015

sociaal jaarverslag Triade Party Rent 2016

sociaal jaarverslag Triade Party Rent 2017

onze groene inspanning in cijfers

We zijn volop bezig om onze groene en maatschappelijke doelen voor het lopende jaar te realiseren.